11 Ноем. 2015

Доставка на бойни бронирани колесни машини, отговарящи на изискванията посочени в Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО, приложени към документацията за участие.

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-077
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с обявление по ЗОП

Лице за контакт: Марин Маринов, тел. 02 92 20 888, e-mail: m.i.marinov@mod.bg

Файлове: