30 Септ. 2015

Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-068
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на процедурата: Договаряне с обявление по чл. 84 от ЗОП.
Лице за контакт: Ц. Белниколов, тел. 02 92 20 648, e-mail:
ts.belnikolov@mod.bg
Сключен договор: УД 12-103/29.12.2015 г.