28 Ян. 2015

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат

Вид на ОП:Публична покана

Лице за контакт: Магдалена Димитровател. 02 92 20 683, e-mail:m.dimitrova@mod.bg