20 Ян. 2015

Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития.” и „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители

Номер-МО: 
MO-DIO-2015-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно описание на процедурата:

Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития.” и „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители с радиопредавател и радиомодули за водомери за топла и студена вода“ в обект на Министерството на отбраната - военно общежитие през 2015 г., по обособени позиции.

Вид на ОП:чл. 14, ал. 3, т. 2 /открита процедура по опростени правила/ от Закона за обществените поръчки

Лице за контакт:Г. Грудева, тел. 02 92 20653, e-mail: g.groudeva@mod.bg

Сключени договори: УД 12-22/2015; УД 12-23/2015; УД 12-24/2015; УД 12-25/2015;

Публикувано 22.12.2015 г.: Тристранни споразумения към сключените договори по преписката: Ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерството на отбраната - военни общежития.” и „Доставка, демонтаж и монтаж на индивидуални разпределители".

Тристранни споразумения: УД 12-96/2015;УД 12-97/2015;УД 12-98/2015;УД 12-99/2015;

Публикувано на 25.01.2016 г.: Със сключването на тристранни споразумения УД 12-96/2015; УД 12-97/2015; УД 12-98/2015 и УД 12-99/2015 г.,изпълнението и управлението на договорите УД 12-22/2015; УД 12-23/2015; УД 12-24/2015; УД 12-25/2015 премина към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Информация за изпълнението на договорите следва да се намери на линка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”http://militaryclubs.bg/node/580 към преписките 0015-2015-0046; 0015-2015-0047; 0015-2015-0048; 0015-2015-0049;

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение1.63 MB20/01/2015
PDF icon Обявление5.41 MB20/01/2015
PDF icon Документация214.93 KB20/01/2015
PDF icon Техническа спецификация542.45 KB20/01/2015
Microsoft Office document icon Приложения към документацията704.5 KB20/01/2015
PDF icon Протокол 11.52 MB24/02/2015
PDF icon Протокол 21.5 MB21/03/2015
PDF icon Решение за класиране1019.92 KB21/03/2015
PDF icon Договор УД 12-22/20151.02 MB28/04/2015
PDF icon Договор УД 12-23/20152.13 MB28/04/2015
PDF icon Договор УД 12-24/2015804.19 KB28/04/2015
PDF icon Договор УД 12-25/20151.82 MB28/04/2015
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.21 KB16/06/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.89 KB06/07/2015
Office spreadsheet icon Плащане по договор УД 12-22/201525 KB05/08/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/20159.73 KB02/09/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.73 KB02/09/2015
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.2 KB02/09/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.86 KB02/09/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/201510.07 KB01/10/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/20159.91 KB28/10/2015
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.82 KB28/10/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.81 KB28/10/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.79 KB19/11/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.87 KB19/11/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/20159.82 KB30/11/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.76 KB30/11/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/20159.74 KB02/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.78 KB02/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.2 KB02/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.85 KB02/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-22/20159.87 KB03/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.78 KB03/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.76 KB03/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-25/20159.73 KB03/12/2015
PDF icon Тристранно споразумение 12-96/2015 - "Бруната" ООД123.19 KB22/12/2015
PDF icon Тристранно споразумение 12-97/2015 - "Техем сървисис" ЕООД130 KB22/12/2015
PDF icon Тристранно споразумение 12-98/2015 - "Техем сървисис" ЕООД87.13 KB22/12/2015
PDF icon Тристранно споразумение 12-99/2015 - "Техем сървисис" ЕООД134 KB22/12/2015
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.73 KB04/01/2016
Файл Плащане по договор УД 12-24/20159.76 KB04/01/2016
Файл Плащане по договор УД 12-23/20159.81 KB06/01/2016