20 Ноем. 2014

Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество"

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-017
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно описание на предмета на поръчката – включва пет самостоятелно обособени позиции:

Поз. 1. Застраховане със застраховка „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на военнослужещите от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Поз. 2. Застраховане със застраховка „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Поз. 3. Застраховане със застраховка „Гражданска отговорност“ на длъжностите за военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за причинени, при или по повод изпълнение на служебните им задължения имуществени и неимуществени щети и вреди на трети лица.

Поз. 4. Застраховане със застраховка „Щети на имущество“ на геодезически инструменти, собственост на Министерство на отбраната.

Поз. 5. Застраховане със застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър на служители от МО при изпълнение на служебните им задължения по кадастъра.

Вид на ОП:Открита процедура.

Съгласуват се договори

Лице за контакт: Цв. Генова, тел. 02 92 649, e-mail:tz.genova@mod.bg

Сключени договори УД 15-2/2015, УД 15-3/2015, УД 15-4/2015, УД 15-5/2015, УД 15-6/2015

 

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение717.64 KB20/11/2014
PDF icon Обявление253.48 KB20/11/2014
PDF icon Документация8.41 MB20/11/2014
PDF icon Технически спецификации3.05 MB20/11/2014
PDF icon Протокол2.04 MB09/01/2015
PDF icon Решение1007.56 KB23/02/2015
PDF icon Протокол по чл. 72 от ЗОП13.73 MB23/02/2015
PDF icon Договор УД 15-2/20156.51 MB27/03/2015
PDF icon Договор УД 15-3/20156.51 MB27/03/2015
PDF icon Договор УД 15-4/20155.3 MB02/04/2015
PDF icon Договор УД 15-5/20152.97 MB02/04/2015
PDF icon Договор УД 15-6/20156.42 MB02/04/2015
Microsoft Office document icon Информация за освободени гаранции37 KB06/04/2015
Microsoft Office document icon Информация за освободени гаранции36 KB08/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 15-2/2015675 байта23/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 15-3/2015680 байта23/04/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 15-4/2015647 байта08/05/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 15-5/2015651 байта08/05/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 15-6/2015662 байта08/05/2015
Microsoft Office document icon Информация за освободени гаранции33 KB10/03/2016
PDF icon Информация за изпълнението на договор № УД 15-2-26.03.2015226.92 KB14/03/2016
PDF icon Информация за изпълнението на договор № УД 15-3-26.03.2015233.26 KB14/03/2016
PDF icon Информация за изпълнението на договор № УД 15-6-02.04.2015172.26 KB14/03/2016
PDF icon Информация за изпълнението на договор № УД 15-4 от 02.04.20151.4 MB19/09/2016
PDF icon Информация за изпълнението на договор № УД 15-5 от 02.04.20151.36 MB19/09/2016
Microsoft Office document icon Информация за освободени гаранции за изпълнение УД 15-4/2015 и 15-5/201532.5 KB17/10/2016