18 Ноем. 2014

Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-016
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование на предмета на поръчката: „Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация” и включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на комуникационно – информационно оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14; Обособена позиция 2 - Доставка на оборудване за защита на класифицирана информация, съгласно част II от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14; Обособена позиция 3 - Доставка на софтуер, съгласно част III от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93. 1969.14.
Вид на ОП: Ограничена по ЗОП
Лице за контакт: E. Тодоров тел. 02 92 20666 e-mail: e.todorov@mod.bg
Сключени рамкови споразумения: УД 04-25/06.08.2015 г.; УД 04-26/06.08.2015 г.

Сключени допълнителни споразумения: УД 04-28/19.12.2017 г.; УД 04-34/21.12.2017 г.
Сключени договори: УД 04-34/28.10.2015 г.; УД 04-35/8.10.2015 г.; УД 04-41/10.12.2015 г.; УД 04-23/28.09.2016 г.; УД 04-30/12.12.2016 г.; УД 04-25/07.11.2017 г.; УД 04-26/07.12.2018 г.; УД 04-27/07.12.2018 г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие:
На основание чл.62, ал.1 от ЗОП, гаранцията за участие в процедурата по:
1. Обособена позиция 1 в размер от 26 000,00 лв. на:
- кандидата „СИЕНСИС“ АД е освободена на 20.03.2015 г.
- кандидата „БАЛКАНТЕЛ“ ООД е освободена на 18.03.2015 г.
2. Обособена позиция 3 в размер от 3 000,00 лв. на:
- кандидата „СИЕНСИС“ АД е освободена на 09.04.2015 г.
- кандидата „БАЛКАНТЕЛ“ ООД е освободена на 18.03.2015 г.
- кандидата „ЛИРЕКС БГ“ ООД е освободена на 18.03.2015 г.
- кандидата „КОНТРАКС“ АД е освободена на 18.03.2015 г.
- кандидата „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД е освободена на 27.03.2015 г.
На основание чл.27, ал.2 от Договор № УД-04-34/28.10.2015 г., гаранцията за изпълнение на участника „СТЕМО“ ООД е освободена на 21.01.2016 г.
На основание чл.27, ал.2от Договор № УД-04-35/28.10.2015 г., гаранцията за изпълнение на участника „СТЕМО“ ООД е освободена на 21.01.2016 г.

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение 107130.07 KB18/11/2014
PDF icon Обявление 107221.8 KB18/11/2014
PDF icon Техническа спецификация4.05 MB18/11/2014
PDF icon Документация1.31 MB18/11/2014
Microsoft Office document icon Разяснения54.5 KB09/12/2014
Файл Разяснение 125.18 KB12/12/2014
Файл Разяснение 218.05 KB12/12/2014
PDF icon Протокол 1202.19 KB29/01/2015
PDF icon Протокол 2226.64 KB06/03/2015
PDF icon Решение за подбор159.68 KB06/03/2015
PDF icon Решение за прекратяване126.83 KB06/03/2015
PDF icon Покана 1237.96 KB19/03/2015
PDF icon Покана 2233.49 KB19/03/2015
PDF icon Покана 3238.65 KB19/03/2015
PDF icon Разяснение 3147.49 KB06/04/2015
PDF icon Решение за определяне на потенциален изпълнител2.37 MB18/06/2015
PDF icon Протокол по чл. 83. ал. 1 от ЗОП473.57 KB18/06/2015
PDF icon Рамково споразумение УД 04-25/20154.55 MB10/08/2015
PDF icon Рамково споразумение УД 04-26/20154.54 MB10/08/2015
PDF icon Договор УД 04-34/2015 889.52 KB04/11/2015
PDF icon Договор УД 04-35/2015945.87 KB04/11/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 04-34/2015686 байта23/11/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 04-35/2015668 байта23/11/2015
PDF icon Договор УД 04-41/2015797.52 KB11/12/2015
Plain text icon Плащане по договор УД 04-41/2015646 байта28/12/2015
PDF icon Договор УД 04-23/20163.68 MB10/10/2016
PDF icon Обявление за приключване на договор1.03 MB11/01/2017
PDF icon Договор УД 04-30/20163.52 MB12/01/2017
PDF icon Обявление за възложена поръчка638.15 KB12/01/2017
PDF icon Обявление за приключване на договор2.58 MB24/02/2017
PDF icon Покана № 30-12-162/26.07.2017 г. (РС УД 04-26/2015)623.45 KB03/08/2017
PDF icon Договор УД 04-25/2017 г. (РС УД 04-26/2015)4.57 MB08/12/2017
PDF icon Обявление за възложена поръчка619.67 KB08/12/2017
PDF icon Допълнително споразумение УД 04-28/2017551.16 KB21/12/2017
PDF icon Допълнително споразумение №2 УД 04-34/2017 321.61 KB22/12/2017
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-25/20171.76 MB18/05/2018
PDF icon Покана № 30-12-122/18.10.2018 г. (РС УД 04-26/2015)964.56 KB18/10/2018
PDF icon Договор УД 04-26/2018438.56 KB17/12/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка107.92 KB17/12/2018
PDF icon Договор УД 04-27/201830.89 KB20/12/2018
PDF icon Обявление за изменение115.77 KB20/12/2018
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-26/2018736.13 KB28/02/2019
PDF icon Обявление за приключено рамково споразумение РС УД 04-26/2015830.94 KB12/08/2019