11 Ноем. 2014

Допълнителни дейности на базов миночистач „Шквал“ с бордови номер 62

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: договаряне без обявление, чл. 119 в, ал.3, т.11 от ЗОП;

Лице за контакт: Димитър Андронов, тел. 02 9220889, e-maild.andronov@mod.bg

Файлове: