4 Ноем. 2014

Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи (АТЦ) тип Siemens Hicom

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-012
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: договаряне без обявление, чл. 119в, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване на оферти за участие:

20 календарни дни от получаване на поканата;

Лице за контакт:

Николай Стайков, тел. 02 9220673, e-mail: n.staykov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Покана за участие15.91 MB11/11/2014
PDF icon Решение182.76 KB11/11/2014
PDF icon Решение130.33 KB10/12/2014