30 Окт. 2014

Доставка на "Лабораторна апаратура за анализ на ГСМ", монтаж и обучение

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-009
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Публикувана на 26.09. 2014 г.

Вид на процедурата:

Открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Лице за контакт: В. Щерев тел. 92 20 688 Е-mail: v.sterev@mod.bg

Сключени договори УД 05-1/2015; УД 05-2/2015; УД 05-3/2015;

Гаранциите за участие на „ДОНАУ ЛАБ” ЕООД, „Метром България“ ЕООД и  „ПРОЛАБ Инструментс“ ЕООД са освободени на 13.01.2015 г. на основание  чл. 62, ал. 1 т. 2 от ЗОП.

Гаранциите за изпълнение са освободени на 01.04.2015 г. на основание чл. 63, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на чл. 16, ал 2 от Договори № УД 05-1/08.01.2015 г., № УД 05-2/08.01.2015 г.и № УД 05-3/08.01.2015 г.