28 Окт. 2014

Доставка на „Система за управление и архивиране на електронна поща”

Номер-МО: 
MO-DIO-2014-006
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на процедурата: Публична покана

Краен срок за подаване на оферти:07.11.2014 г.

Лице за контакт: Олга Гондова, тел. 02 92 20663, e-mail:o.gondova@mod.bg