Съобщения

Страници

Текущи процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOPO-2020-028 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 26.10.2020 г. 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-027 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 23.10.2020 г. 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-020 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. 19.08.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-026 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната 19.08.2020 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2020-022 Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната 14.08.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2020-023 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната 13.08.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2020-024 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната 12.08.2020 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2020-021 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната 12.08.2020 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2020-019 Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на отбраната 17.06.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-016 Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-25/20.11.2019 г. 10.06.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOA-2019-105 Извършване на проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА 02.01.2020 г. 00164-2019-0060
MO-DOA-2019-012 Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по обособени позици - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0054
MO-DOA-2019-087 Доставка на обувки по обособени позиции 30.12.2019 г. 00164-2019-0053
MO-DOA-2019-104 Доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0058
MO-DOA-2019-085 Доставка на средства за противодействие на терористични заплахи 30.12.2019 г. 00164-2019-0055
MO-DOA-2019-102 Извършване на основен ремонт/КВР и увеличаване на назначения срок на служба на авиационни управляеми ракети (АУР), изделие 470-1 - рамково споразумение 27.12.2019 г. 00164-2019-0052
MO-DOA-2019-083 Доставка на Термовизионна приставка с монтажна релса тип ,,Пикатини” – дълга, за съвместно използване с оптически мерник NIGHTFORCE 2,5 - 10 х 32 - РС 18.12.2019 г. 00164-2019-0050
MO-DOA-2019-037 Доставка на дизел-редукторен агрегат "ДРА-210Б" - РС 12.12.2019 г. 00164-2019-0048
MO-DOA-2019-072 Доставка на боеприпаси 21.11.2019 г. 00164-2019-0043
MO-DOA-2019-074 Доставка на бойна каска и бронежилетка за СВ – рамково споразумение 20.11.2019 г. 00164-2019-0042
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011
MO-GDInfrO-2-2018-001 Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции 09.07.2018 г. 00164-2018-0021