Съобщения

Страници

Текущи процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOPO-2020-015 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-28/21.11.2019 г. 27.05.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-017 Доставка на таблети за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-26/20.11.2019 г. 22.05.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-006 Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по РС № СПОР-26/04.10.2017 г. 31.03.2020 г. 00210-2017-0004
MO-DOPO-2020-007 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по РС № СПОР-25/04.10.2017 г. 31.03.2020 г. 00210-2017-0004
MO-DOPO-2020-013 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за Министерство на отбраната пo РС № СПОР-4/18.04.2019 г. 19.03.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOPO-2020-012 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за Министерство на отбраната по РС № СПОР-6/18.04.2019 г. 18.03.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOPO-2020-010 Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-9/18.04.2019 г. 11.03.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOPO-2020-009 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-8/18.04.2019 г. 11.03.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOPO-2020-008 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на отбраната по РС № СПОР-7/18.04.2019 г. 11.03.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOA-2020-005 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната по РС на ЦОП: № СПОР-5/18.04.2019 г. 25.02.2020 г. 00210-2018-0014
MO-DOA-2019-105 Извършване на проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА 02.01.2020 г. 00164-2019-0060
MO-DOA-2019-069 Доставка на компютърна и копирна техника 31.12.2019 г. 00164-2019-0059
MO-DOA-2019-012 Извънгаранционна поддръжка на навигационно оборудване по обособени позици - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0054
MO-DOA-2019-089 Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение 30.12.2019 г. 00164-2019-0056
MO-DOA-2019-087 Доставка на обувки по обособени позиции 30.12.2019 г. 00164-2019-0053
MO-DOA-2019-104 Доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) - РС 30.12.2019 г. 00164-2019-0058
MO-DOA-2019-103 Доставка на оборудване за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) 30.12.2019 г. 00164-2019-0057
MO-DOA-2019-085 Доставка на средства за противодействие на терористични заплахи 30.12.2019 г. 00164-2019-0055
MO-DOA-2019-102 Извършване на основен ремонт/КВР и увеличаване на назначения срок на служба на авиационни управляеми ракети (АУР), изделие 470-1 - рамково споразумение 27.12.2019 г. 00164-2019-0052
MO-DOA-2019-101 Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника 23.12.2019 г. 00164-2019-0051
MO-DOA-2019-083 Доставка на Термовизионна приставка с монтажна релса тип ,,Пикатини” – дълга, за съвместно използване с оптически мерник NIGHTFORCE 2,5 - 10 х 32 - РС 18.12.2019 г. 00164-2019-0050
MO-DOA-2019-038 Доставка на оптични прибори 18.12.2019 г. 00164-2019-0049
MO-DOA-2019-077 Доставка на фланелка с яка и къс ръкав 16.12.2019 г. 00164-2019-0047
MO-DOA-2019-037 Доставка на дизел-редукторен агрегат "ДРА-210Б" - РС 12.12.2019 г. 00164-2019-0048
MO-DOA-2019-090 Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА 09.12.2019 г. 00164-2019-0046
MO-DOA-2019-081 Транспортиране от Кралство Нидерландия на новопридобити кораби за ВМС 05.12.2019 г. 00164-2019-0045
MO-DOA-2019-072 Доставка на боеприпаси 21.11.2019 г. 00164-2019-0043
MO-DOA-2019-074 Доставка на бойна каска и бронежилетка за СВ – рамково споразумение 20.11.2019 г. 00164-2019-0042
MO-DOA-2019-079 Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30 28.10.2019 г. 00164-2019-0041
3-NSIP-2019-K Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за Проект 3FS31001-03 – Ремонт на съоръжения за съхранение на боеприпаси в складови райони с ползватели в.ф. 22780 – Долно Камарци и в.ф. 26690 – Павликени 24.10.2019 г. 00164-2019-0040
MO-DOA-2019-080 Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС 21.10.2019 г. 00164-2019-0039
MO-DOA-2019-076 Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ) 27.09.2019 г. 00164-2019-0033
MO-DOA-2019-007 Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми 27.05.2019 г. 00164-2019-0010
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011
MO-DOA-2018-058 Доставка на обувки цели полеви, летни 25.03.2019 г. 00164-2019-0007
MO-GDInfrO-2-2018-001 Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции 09.07.2018 г. 00164-2018-0021