22 Дек. 2017

Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Номер-МО: 
8-NSIP-2017-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Лица за контакт: инж. Зорница Димитрова, тел. 02/9220749, имейл: z.dimitrova@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

Срок за подаване на оферти: 17.01.2018 г., 17:30 ч.