31 Март 2022

76x636 mm изстрел с практически снаряд с трасьор (ТР-Т)