10 Авг. 2022

40х46 mm изстрел със светлинно-звукова граната