2 Юли 2019

40 х 46 mm изстрел със светлинно-звукова граната