9 Окт. 2019

Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Номер-МО: 
4-NSIP-2019-C
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад, във в.ф. 26 030 – Безмер от Пакет от способности CP 9А0996 „Reception, Staging and Onward Movement, RSOM“ („Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: публично състезание

Лица за контакт: инж. Карастоянов, тел. 02/922 07 20; инж. Иванова, тел. 02/922 07 03, имейл: m.d.ivanova@mod.bg

Срок за подаване на оферти: 29.10.2019 г., 17:30 ч.

 

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение 114/09.10.2019 г.321.61 KB09/10/2019
PDF icon Обявление863.68 KB09/10/2019
PDF icon Документация4.95 MB09/10/2019
Файл Приложения 1, 3, 4, 5, 6,11 - за попълване49.45 KB09/10/2019
Microsoft Office document icon Приложение 2 ЕЕДОП - за попълване208.5 KB09/10/2019
PDF icon Приложение 7 - Проект на договор1.9 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ВиК7.28 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Геодезическа2.85 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Електрическа (Автоматизация на технологичните процеси)2.3 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Електрическа (Електроснабдяване и електрообзавеждане)5.86 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Конструктивна7.24 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ПБЗ1009.63 KB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Пожарна безопасност6.05 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ПУСО391.75 KB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Пътна, Организация на движението3.04 MB09/10/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Архитектурна398.18 KB09/10/2019
Office spreadsheet icon Приложение 9 - Количествена сметка169 KB09/10/2019
PDF icon Приложение 10 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите1.72 MB09/10/2019
PDF icon Разяснения38.46 KB21/10/2019
PDF icon Разяснения572.11 KB28/10/2019
PDF icon Разяснения219.55 KB28/10/2019
PDF icon Разяснения233.78 KB28/10/2019
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП1.72 MB26/11/2019
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения14.82 KB14/01/2020
PDF icon Решение №7/06.02.2020 г.610.53 KB06/02/2020
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП1019.45 KB06/02/2020
PDF icon Протокол 2587.82 KB06/02/2020
PDF icon Договор №ВИ-06-6/13.04.2020900.77 KB14/04/2020
PDF icon Количествена сметка към Договор №ВИ-06-6/13.04.20201.47 MB14/04/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка1.59 MB14/04/2020
PDF icon Обявление за приключване на договор 356.29 KB07/04/2021