27 Дек. 2018

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3PL31002 – РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВА ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
4-NSIP-2018-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект, в съответствие със задание за проектиране (приложение №8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на два резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3, включително бързо и лесно обработване на ж.п. и автомобилни товари, надеждна защита от външни фактори, постоянен контрол на качественото и количественото състояние на съхраняваните горива, висока екологична защита на прилежащите райони, надеждна защита на населението и околната среда, минимален риск от аварии, възможност за дългосрочно съхранение на гориво.

 

Вид на обществената поръчка: „открита процедура“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 29.01.2019 г., 17:30 ч.