31 Март 2022

35x228 mm изстрел с практически снаряд (ТР)