31 Март 2022

35x228 mm изстрел с практически снаряд с трасьор (ТР-Т)