31 Март 2022

35x228 mm изстрел с полубронебоен осколочно-запалителен трасиращ снаряд (SAPHEI-T)