31 Март 2022

35x228 mm изстрел с осколочно-запалителен снаряд (HEI)