31 Март 2022

35x228 mm изстрел с осколочен снаряд (AHEAD)