22 Юни 2022

30х165 mm изстрел с осколочно-фугасно-запалителен (ОФЗ) снаряд за авиационни оръдия ГШ-30