22 Юни 2022

30х165 mm изстрел с бронебойно-трасиращ (БТ) снаряд за авиационни оръдия ГШ-30