22 Юни 2022

30х165 mm изстрел с бронебойно-разривен (БР) снаряд за авиационни оръдия ГШ-30

Файл: