22 Ноем. 2018

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ 3AF31029 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА СТАНЦИЯ“ ВЪВ В.Ф. 26 030 – БЕЗМЕР ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
3-NSIP-2018-C
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изпълнение на ново строителство на противопожарна станция в съответствие с утвърден от възложителя инвестиционен проект и количествена сметка за осъществяване на Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 20.12.2018 г., 17:30 ч.