22 Ноем. 2018

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ 3AF31029 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА СТАНЦИЯ“ ВЪВ В.Ф. 26 030 – БЕЗМЕР ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
3-NSIP-2018-C
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изпълнение на ново строителство на противопожарна станция в съответствие с утвърден от възложителя инвестиционен проект и количествена сметка за осъществяване на Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 20.12.2018 г., 17:30 ч.

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение2.18 MB22/11/2018
PDF icon Обявление405.85 KB22/11/2018
PDF icon Документация566.38 KB22/11/2018
Microsoft Office document icon Приложение 2 - ЕЕДОП - образец за попълване208.5 KB22/11/2018
Файл Приложения - 1,3,4,5,6,11 и 12 - образци за попълване43.11 KB22/11/2018
PDF icon Проект на договор - приложение 7 (не се попълва)648.59 KB22/11/2018
Office spreadsheet icon Количествена сметка - приложение 9 - образец за попълване281.5 KB22/11/2018
PDF icon Методика за оценка531.6 KB22/11/2018
Package icon Проект - част "Архитектура"6.61 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "Конструкции"9.5 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "Електрическа"7.34 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "ОВК-1"6.38 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "ОВК-2"7.32 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "Пожарна безопасност"677.77 KB22/11/2018
Package icon Проект - част "ВиК"2.56 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "Геодезия"4.12 MB22/11/2018
Package icon Проект - част "ПБЗ"2.45 MB22/11/2018
PDF icon Уведомление по чл. 53 от ППЗОП за отваряне на офертите108.25 KB17/12/2018
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП1.58 MB11/01/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения152.4 KB17/01/2019
PDF icon Решение 134.98 MB05/02/2019
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП14.36 MB05/02/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка386.01 KB25/02/2019