21 Септ. 2017

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията“ по NSIP

Номер-МО: 
3-NSIP-2017-C
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) наAGSR авиацията“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)в Авиобаза Безмер.

Вид на обществената поръчка: „публично състезание“ съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Лица за контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02 92 20703, имейл: m.d.ivanova@mod.bg и инж. Зорница Димитрова, тел. 02 92 20749.

 

Срок за подаване на оферти: 19.10.2017 г., 17:30 ч.

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение161.14 KB21/09/2017
PDF icon Обявление181.85 KB21/09/2017
PDF icon Документация6.84 MB21/09/2017
PDF icon Методика за оценка2.61 MB21/09/2017
PDF icon Проект на договор3.11 MB21/09/2017
PDF icon Изисквания за гаранция за изпълнение под формата на застраховка730.38 KB21/09/2017
PDF icon Изисквания за гаранция за аванс под формата на застраховка800.69 KB21/09/2017
Microsoft Office document icon Приложения за попълване287 KB21/09/2017
Office spreadsheet icon Количествена сметка (за попълване)204.5 KB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Архитектурна"11.21 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Архитектурна", "Обзавеждане"1.23 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Електрическа"5.3 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Енергийна ефективност"528.86 KB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Геодезия"2.37 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Конструктивна"5.88 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "ПБЗ"1.17 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "ОВК"9.02 MB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "Пожарна безопасност"212.62 KB21/09/2017
Package icon Инвестиционен проект - част "ВиК"3.77 MB21/09/2017
PDF icon Спецификация на основни материали137.33 KB21/09/2017
Microsoft Office document icon Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (І етап)115 KB03/10/2017
PDF icon Мотиви на Възложителя по становището за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (І етап)1.26 MB03/10/2017
Microsoft Office document icon Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (ІІ етап)103.5 KB03/10/2017
PDF icon Разяснения от 09.10.2017 г.824.65 KB09/10/2017
PDF icon ПРОТОКОЛ по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП286.32 KB02/11/2017
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения 12.72 KB28/11/2017
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП1.77 MB18/12/2017
PDF icon Решение 131/15.12.2017 г.296.04 KB18/12/2017
PDF icon Договор3.68 MB01/02/2018
PDF icon КСС към договор6.32 MB01/02/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка 389.83 KB01/02/2018