10 Авг. 2022

23х152 mm изстрел с осколъчно-фугасно-запалително-трасиращ снаряд (ОФЗТ) за оръдие ЗУ-23