14 Юли 2022

23х152 mm изстрел с бронебойно-запалителен трасиращ (БЗТ) снаряд за оръдие ЗУ-23