29 Септ. 2023

20х102 мм изстрели с трасиращ практически снаряд (TP-T)