29 Септ. 2023

20х102 мм изстрели с практически снаряд (TP)