29 Септ. 2023

20х102 мм изстрели с осколочно-запалителен снаряд (HEI)