29 Септ. 2023

20х102 мм изстрели с бронебоен трасиращ снаряд (AP-T)