29 Юли 2019

Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Номер-МО: 
2-NSIP-2019-C
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад, във в.ф. 26 030 – Безмер от Пакет от способности CP 9А0996 „Reception, Staging and Onward Movement, RSOM“ („Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание

 

Лица за контакт:инж. Карастоянов, тел. 02/9220720; инж. Иванова, тел. 02/9220703,имейл: m.d.ivanova@mod.bg

 

Срок за подаване на оферти: 04.09.2019 г., 17:30 ч.

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение 73/29.07.2019 г.4.59 MB29/07/2019
PDF icon Обявление409.95 KB29/07/2019
PDF icon Документация14.48 MB29/07/2019
Файл Приложения 1, 3, 4, 5, 6,11 - за попълване49.4 KB29/07/2019
Microsoft Office document icon Приложение 2 ЕЕДОП - за попълване208.5 KB29/07/2019
PDF icon Приложение 7 - Проект на договор14.05 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Архитектурна398.18 KB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ВиК7.28 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Геодезическа2.85 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Електрическа (Автоматизация на технологичните процеси)2.3 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Електрическа (Електроснабдяване и електрообзавеждане)5.86 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Конструктивна7.25 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ПБЗ1009.63 KB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Пожарна безопасност6.05 MB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част ПУСО466.11 KB29/07/2019
Package icon Приложение 8 - Инвестиционен проект, част Пътна, Организация на движението3.04 MB29/07/2019
Файл Приложение 9 - Количествена сметка59.83 KB29/07/2019
PDF icon Приложение 10 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите7.4 MB29/07/2019
PDF icon Разяснения668.98 KB09/08/2019
PDF icon Разяснения289.02 KB19/08/2019
PDF icon Разяснения414.97 KB22/08/2019
PDF icon Разяснения51.2 KB03/09/2019
PDF icon Решение № 88/03.09.2019 г. за прекратяване на процедурата73.04 KB03/09/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка388.98 KB19/09/2019