22 Ноем. 2018

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3FS31001-03 – РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
2-NSIP-2018-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изготвяне на два инвестиционни проекта във фаза „работен проект“ за извършване на ремонт на хранилища за съхранение на боеприпаси от Клас V: три хранилища с обща площ 1200 м2 с ползвател военно формирование 22 780 – Долно Камарци и осем хранилища с обща площ от 1600 м2 с ползвател военно формирование 26 690 – Павликени.

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 17.12.2018 г., 17:30 ч.