22 Ноем. 2018

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3FS31001-03 – РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
2-NSIP-2018-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изготвяне на два инвестиционни проекта във фаза „работен проект“ за извършване на ремонт на хранилища за съхранение на боеприпаси от Клас V: три хранилища с обща площ 1200 м2 с ползвател военно формирование 22 780 – Долно Камарци и осем хранилища с обща площ от 1600 м2 с ползвател военно формирование 26 690 – Павликени.

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 17.12.2018 г., 17:30 ч.

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение2.07 MB22/11/2018
PDF icon Обявление401.25 KB22/11/2018
PDF icon Документация563.64 KB22/11/2018
PDF icon Проект на договор499.89 KB22/11/2018
PDF icon Методика за оценка573.97 KB22/11/2018
Файл Приложения №№1,3,4,5,6,9,11 и 12 - образци за попълване45.05 KB22/11/2018
Microsoft Office document icon Приложение №2 - ЕЕДОП - образец за попълване 208.5 KB22/11/2018
PDF icon Задание за проектиране - Приложение №8.114.04 MB22/11/2018
PDF icon Задание за проектиране - Приложение №8.210.54 MB22/11/2018
PDF icon Разяснения99.48 KB30/11/2018
PDF icon Разяснения66.82 KB10/12/2018
PDF icon Разяснения55.73 KB11/12/2018
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП14.26 MB04/01/2019
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения12.89 KB08/02/2019
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията1.6 MB15/03/2019
PDF icon Решение 23/14.03.2019 г. 1.19 MB15/03/2019
PDF icon Договор ВИ-06-11/09.05.2019 г.1.66 MB10/05/2019
PDF icon Техническо предложение14.58 MB10/05/2019
PDF icon Списък с проектанти308.17 KB10/05/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка385.77 KB17/11/2023
PDF icon Обявление за приключване на договор363.21 KB17/11/2023
PDF icon Разрешение за ползване на Долно Камарци219.06 KB17/11/2023
PDF icon Разрешение за ползване на Павликени335.39 KB17/11/2023