20 Септ. 2017

Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ по NSIP

Номер-МО: 
2-NSIP-2017-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката: Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти 3AF31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за AGSR авиация“ и 3AF31025 „Възстановяване на вътрешен път“ във в.ф. 26 030 – Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: открита процедура“ съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква„б“отЗОП.

Лица за контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703, имейл: m.d.ivanova@mod.bg и инж. Зорница Димитрова, тел. 02/9220749, имейл: z.dimitrova@mod.bg.

Срок за подаване на оферти: 26.10.2017 г., 17:30 ч.