25 Юни 2015

Публична покана по проект "Разработване и внедряване на софтуер за реализация на електронен портал и система за управление на жалби, предложения и сигнали, постъпили от страна на гражданите и бизнеса в ЦВО към МО"

Номер-МО: 
14-00-4/25.06.2015 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура