18 Апр. 2019

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ 3AF31029 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА СТАНЦИЯ“ ВЪВ В.Ф. 26 030 – БЕЗМЕР ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP)

Номер-МО: 
1-NSIP-2019-C
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предвижда се изпълнение на ново строителство на противопожарна станция в съответствие с утвърден от възложителя инвестиционен проект и количествена сметка за осъществяване на Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

 

Вид на обществената поръчка: публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Лица за контакт: инж. Зорница Батева, тел. 02/9220749, имейл: z.bateva@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 08.05.2019 г., 17:30 ч.

 

 

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение1.63 MB18/04/2019
PDF icon Обявление407.18 KB18/04/2019
PDF icon Документация9.35 MB18/04/2019
Файл Приложения за попълване49.43 KB18/04/2019
Microsoft Office document icon Образец на ЕЕДОП за попълване 208.5 KB18/04/2019
Office spreadsheet icon Образец на Количествено-стойностна сметка за попълване279 KB18/04/2019
PDF icon Методика за оценка3.49 MB18/04/2019
PDF icon Проект на договор9.96 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "Архитектурна"6.61 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "Електрическа"7.34 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "Конструктивна"9.5 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "ОВК" (1ва папка)6.38 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "ОВК" (2ра папка)7.32 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "Пожарна безопасност" 677.77 KB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "ПБЗ" 2.45 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "ВиК" 2.56 MB18/04/2019
Package icon Инвестиционен проект: част "Верикално планиране"4.12 MB18/04/2019
PDF icon Разяснения63.95 KB25/04/2019
PDF icon Разяснения692.44 KB07/05/2019
PDF icon Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 116.43 KB07/05/2019
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2.22 MB22/05/2019
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения14.67 KB04/06/2019
PDF icon Протокол 24.96 MB11/07/2019
PDF icon Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП8.41 MB11/07/2019
PDF icon Решение1 MB11/07/2019
PDF icon Договор №ВИ-06-22/31.10.2019659.19 KB12/11/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка176.5 KB12/11/2019
PDF icon Обявление за приключване на договор361.56 KB12/01/2022