19 Апр. 2018

Доставка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по обособени позиции

Номер-МО: 
1-NSIP-2018-А
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Доставка чрез покупка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2847.17 — 13 (тринадесет) броя автомобили,

— Обособена позиция № 2: „Доставка на леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2848.17 — 5 (пет) броя автомобили,

— Обособена позиция № 3: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“ съгласно Техническа спецификация ТС В 01.2849.17 — 2 (два) броя автомобили.

В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническите спецификации.

Видът на процедурата е „Открита процедура“ съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

Срок за подаване на оферти: 22.05.2018 г., 17:30 ч.

Лица за контакт: инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703, имейл: m.d.ivanova@mod.bg и полк. инж. Милен Христов, тел. 02/9220746

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение3.17 MB19/04/2018
PDF icon Обявление415.01 KB19/04/2018
PDF icon Документация700.02 KB19/04/2018
Package icon Приложение 2 Електронен ЕЕДОП91.63 KB19/04/2018
Файл Приложения 1, 3, 5, 6, 7 и 873.17 KB19/04/2018
Файл Приложение 4 Техническо предложение21.7 KB19/04/2018
Office spreadsheet icon Приложения 4.1, 4.2 и 4.3 към Техническото предложение86 KB19/04/2018
PDF icon Приложение 9 Проект на договор421.5 KB19/04/2018
PDF icon Приложение 10 Методика за оценка251.56 KB19/04/2018
PDF icon Техническа спецификация ТС В 01.2847.17 1.07 MB19/04/2018
PDF icon Техническа спецификация ТС В 01.2848.17 1.13 MB19/04/2018
PDF icon Техническа спецификация ТС В 01.2849.17 1.07 MB19/04/2018
PDF icon Разяснение802.46 KB25/04/2018
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП4.65 MB01/06/2018
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения14.91 KB12/07/2018
PDF icon Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 3.25 MB03/08/2018
PDF icon Решение №94/03.08.2018 г. 3.28 MB03/08/2018
PDF icon Договор УД-03-23 за обособена позиция 11.9 MB12/11/2018
PDF icon Приложения към Договор УД-03-231.13 MB12/11/2018
PDF icon Договор УД-03-29 за обособена позиция 2782.57 KB12/11/2018
PDF icon Приложения към Договор УД-03-291.05 MB12/11/2018
PDF icon Договор УД-03-30 за обособена позиция 3789.41 KB12/11/2018
PDF icon Приложения към Договор УД-03-30909.55 KB12/11/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка452.66 KB12/11/2018