12 Ноем. 2014

Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500

Номер-МО: 
МО-DIO-2014-014
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: Подаване на копия на валидни УС и РДКИ в срок до 12.12.2014 г.

Вид на ОП: Чл.3, ал.2, т.4 и чл.14, ал.7 от ЗОП

Лице за контакт: Силвия Тронкова, тел. 02 92 20 667, e-mail: s.tronkova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
Файл Документация13.48 MB12/11/2014
PDF icon Заповед123.49 KB13/01/2015