Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2017-044 Доставка на масла, смазки и специални течности 19.10.2017 г. 00164-2017-0038
MO-DOA-2017-057 Доставка на "Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1", "Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1" и "Изстрел с инертна граната за 73 мм оръдие 2 А – 28 на БМП-1" 16.10.2017 г. 00164-2017-0037
MO-DOA-2017-059 Придобиване на компютри за БА 13.10.2017 г. 00164-2017-0033
MO-DOA-2017-058 Доставка на компютърна техника и периферия 13.10.2017 г. 00164-2017-0032
MO-DOA-2017-060 Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse 12.10.2017 г. 00164-2017-0034
MO-DOA-2017-055 Доставка на автомобилни гуми 12.10.2017 г. 00164-2017-0031
MO-DOA-2017-054 Доставка на йон-мобилен спектрометър 10.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-053 Доставка на пликове и бланки 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-052 Доставка на канцеларски материали 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-048 Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов (пясъчен) 02.10.2017 г. Чака се решение за откриване.
MO-DOA-2017-047 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи), за нуждите на МО по РС № СПОР-9/30.05.2017 г. сключено от ЦОП 29.09.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-046 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г. 29.09.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-045 Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, за нуждите на МО по РС № СПОР-7/16.05.2017 г. 25.09.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-041 Доставка на вещево имущество по обособени позиции 13.09.2017 г. 00164-2017-0028
MO-DOA-2017-042 Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната 04.09.2017 г. 00164-2017-0027
MO-DOA-2017-043 Публикуване на обяви на Министерството на отбраната за търгове за продажба на недвижими имоти с отпаднала необходимост за МО и за търгове за отдаване под наем на имоти или части от имоти в управление на МО в два национални ежедневника 28.08.2017 г. 9067732
MO-DOA-2017-040 Техническа поддръжка и ремонт с обособени позиции 21.08.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-039 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 14.08.2017 г. 00164-2017-0026
MO-DOA-2017-038 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. по РС № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП 09.08.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-036 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 02.08.2017 г. 00164-2017-0023
MO-DOA-2017-032 Утилизация на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия 26.07.2017 г. 00164-2017-0021
MO-DOA-2017-035 Доставка на нерециклирана копирна хартия по РС на ЦОП № СПОР-427/26.10.2015 г. 24.07.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-033 Изработване на наградни знаци 24.07.2017 г. 9066565
MO-DOA-2017-028 Доставка на "Дизелов мотокар с товароподемност 6000 кг." и "Дизелов мотокар с товароподемност 25000 кг." 14.07.2017 г. 00164-2017-0019
MO-DOA-2017-029 Доставка на лицензи за сървърен софтуер 05.07.2017 г. 00164-2017-0018
MO-DOA-2017-027 Доставка на 7,62 мм патрон обр. 43 г. – халосен със загъвка 29.06.2017 г. 00164-2017-0015
MO-DOA-2017-004 Консумативи и резервни части за хардуер 12.06.2017 г. 9065165
MO-DOA-2017-013 Застраховане на застроени недвижими имоти – публична държавна собственост със застраховки „Пожар“ и „Природни бедствия“ за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. 05.06.2017 г. 00164-2017-0013
MO-DOA-2017-014 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2018 г. 15.05.2017 г. 00164-2017-0009
MO-DOA-2016-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 27.12.2016 г. 00164-2016-0055
MO-DOA-2016-065 Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА 19.12.2016 г. 00164-2016-0054
MO-DOA-2016-013 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас 14.04.2016 г. 00164-2016-0018
MO-DOA-2016-012 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен 14.04.2016 г. 00164-2016-0019
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 18.08.2015 г. 00164-2015-0039