Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Съобщения

  • В Профила на купувача на Министерство на обраната е публикувана Обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонамент и доставка на преса – 2018 г.
    В първоначално обявения срок за подаване на оферти са подадени по-малко от три оферти.
    На основание чл. 188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 18.12.2017 г.

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2017-068 Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 – рамково споразумение 07.12.2017 г. 00164-2017-0049
MO-DOA-2017-066 Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции 07.12.2017 г. 00164-2017-0046
MO-DOA-2017-070 Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ) 06.12.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-056 Доставка на мобилна модулна гориво-зарядна станция 05.12.2017 г. 00164-2017-0047
MO-DOA-2017-069 Абонамент и доставка на преса - 2018 г. 04.12.2017 г. 9071584
MO-DOA-2017-067 Доставка на алфа спектрометрична система и индивидуален дозиметър 27.11.2017 г. 00164-2017-0045
MO-DOA-2017-063 Борсова сделка за доставка на горива 17.11.2017 г. 00164-2017-0044
MO-DOA-2017-065 Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната 16.11.2017 г. 00164-2017-0043
MO-DOA-2017-031 Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси - рамково споразумение 13.11.2017 г. 00164-2017-0041
MO-DOA-2017-064 Доставка на природен газ за Военно окръжие – Кюстендил 09.11.2017 г. 00164-2017-0040
MO-DOA-2017-062 Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ – Пловдив 31.10.2017 г. 00164-2017-0039
MO-DOA-2017-050 Доставка на акумулаторни батерии 30.10.2017 г. 9070285
MO-DOA-2017-061 Доставка на парашутна материална част 30.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-044 Доставка на масла, смазки и специални течности 19.10.2017 г. 00164-2017-0038
MO-DOA-2017-057 Доставка на "Изстрел с осколочно – фугасна граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1", "Изстрел с противотанкова граната за 73мм оръдие 2А – 28 на БМП-1" и "Изстрел с инертна граната за 73 мм оръдие 2 А – 28 на БМП-1" 16.10.2017 г. 00164-2017-0037
MO-DOA-2017-059 Придобиване на компютри за БА 13.10.2017 г. 00164-2017-0033
MO-DOA-2017-058 Доставка на компютърна техника и периферия 13.10.2017 г. 00164-2017-0032
MO-DOA-2017-060 Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse 12.10.2017 г. 00164-2017-0034
MO-DOA-2017-055 Доставка на автомобилни гуми 12.10.2017 г. 00164-2017-0031
MO-DOA-2017-054 Доставка на йон-мобилен спектрометър 10.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-053 Доставка на пликове и бланки 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-052 Доставка на канцеларски материали 06.10.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-048 Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов (пясъчен) 02.10.2017 г. Чака се решение за откриване.
MO-DOA-2017-041 Доставка на вещево имущество по обособени позиции 13.09.2017 г. 00164-2017-0028
MO-DOA-2017-042 Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната 04.09.2017 г. 00164-2017-0027
MO-DOA-2017-040 Техническа поддръжка и ремонт с обособени позиции 21.08.2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-039 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 14.08.2017 г. 00164-2017-0026
MO-DOA-2017-036 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 02.08.2017 г. 00164-2017-0023
MO-DOA-2017-032 Утилизация на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия 26.07.2017 г. 00164-2017-0021
MO-DOA-2017-028 Доставка на "Дизелов мотокар с товароподемност 6000 кг." и "Дизелов мотокар с товароподемност 25000 кг." 14.07.2017 г. 00164-2017-0019
MO-DOA-2017-029 Доставка на лицензи за сървърен софтуер 05.07.2017 г. 00164-2017-0018
MO-DOA-2016-013 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас 14.04.2016 г. 00164-2016-0018
MO-DOA-2016-012 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен 14.04.2016 г. 00164-2016-0019
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 18.08.2015 г. 00164-2015-0039