Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-083 Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалент – рамково споразумение 00164-2015-0060
MO-DIO-2015-082 Разработване на конструктивно-технологична документация за бойна бронирана машина за механизирано отделение Не се прилага
MO-DIO-2015-081 Доставка на актуална версия за поддръжка на специализиран софтуер за създаване на специализирани карти - MKAD Не се прилага
MO-DIO-2015-080 Утилизиране/ унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез контролирано изгаряне/взривяване 00164-2015-0059
MO-DIO-2015-079 Доставка на актуална версия за поддръжка на специализиран софтуер за създаване на специализирани карти - АКСТЪР. Не се прилага
MO-DIO-2015-078 Поддръжка на копирна техника 00164-2015-0058
MO-DIO-2015-077 Доставка на бойни бронирани колесни машини, отговарящи на изискванията посочени в Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14 - ВО, приложени към документацията за участие. 00164-2015-0057
Не се прилага Придобиване на кораби "Second hand" - лизингови вноски Не се прилага
MO-DIO-2015-076 Доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника Не се прилага
MO-DIO-2015-075 Техническа поддръжка на комуникационно оборудване Не се изисква
MO-DIO-2015-074 Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I 00164-2015-0056
MO-DIO-2015-073 Доставка на резервни части за радиолокационни станции (РЛС) и подвижни радиовисотомери (ПРВ) 1РЛ130/1РЛ130Е, 1РЛ131РМ/Е, 5Н84Е, 5Н84АЭ-1Е, 1РЛ113Е, 1РЛ134 и 1РЛ128 00164-2015-0055
MO-DIO-2015-072 Пощенски и куриерски услуги 00164-2015-0054
MO-DIO-2015-071 Комплексна услуга за третиране на отпадъци 00164-2015-0053
МО-DIO-2015-070 Доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2015-0052
MO-DIO-2015-060 Доставка на масла, смазки и специални течности 00164-2015-0050
MO-DIO-2015-064 Доставка на горива за нуждите на МО и БА 00164-2015-0049
MO-DIO-2015-069 Ремонт на комуникационно-информационна техника на контингентите – ръчни, носими, возими и стационарни радиостанции HARRIS 00164-2015-0048
MO-DIO-2015-068 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 00164-2015-0047
MO-DIO-2015-067 Доставка на надувна лодка с извънборден мотор 00164-2015-0046

Страници