Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-010 Доставка на авиационни спасителни пояси Не се прилага
MO-DOA-2016-006 Продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление на Военно окръжие – Пловдив 00164-2016-0005
Преди 01.10.2014 Невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната 00164-2012-0042
MO-DOA-2016-003 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущество на контингентите от БА, участващи в задгранични операции в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА 00164-2016-0004
MO-DOA-2016-009 Доставка на „скенер с листоподаващо устройство“, „скенер“ и „преносим компютър (УЛТРАБУК)“ 00164-2016-0003
MO-DOA-2016-008 Плащане на лицензи, обновяване на софтуера и следгаранционна поддръжка на Полева инструментална система за тренировки DEPLOYABLE INSTRUMENTED TRAINING SYSTEM (DITS) 00164-2016-0002
MO-DOA-2016-007 Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на ЦАТИП „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница 9050254
MO-DOA-2016-002 Доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника, доставка и монтаж на комуникационно-информационна техника за бронирана високопроходима автомобилна техника 00164-2016-0001
MO-DOA-2016-001 Изработка и доставка на инструментална екипировка и образци на наградни знаци 9049437
MO-DIO-2015-092 Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са предмет на рамковите споразумения на ЦООП (ПМС №112 от 04.06.2010 г.) Не се прилага
MO-DIO-2015-091 Доставка на изделия за поддържане и разширение на мрежа Не се прилага
MO-DIO-2015-089 Застраховане със застраховки - "Злополука" на военнослужещите и цивилните служители, "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" и "Професионална отговорност" 00164-2015-0064
Преди 01.10.2014 г. Услуги по изпълнение на планови инспекции и ремонти на двигатели Allison 250-C20J 00164-2013-0013
Не се прилага Абонамент за преса за 2016 г. Не се прилага
MO-DIO-2015-087 Борсова сделка за доставка на горива 00164-2015-0063
MO-DIO-2015-088 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили” по сключено рамково споразумение № СПОР-460/18.11.2015 г. от ЦООП 00210-2015-0012
MO-DIO-2015-086 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2015-0062
MO-DIO-2015-085 Доставка на парашутна система тип „Летящо крило“ за приземяване в цел Не се изисква
Не се прилага Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия" на застроените недвижими имоти - публична държавна собственост Не се прилага
MO-DIO-2015-084 Доизграждане и развитие на Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти (АМСПО) по стандарт ТЕТРА. 00164-2015-0061

Страници