Информация за процедурите, публикувани преди 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Завършили процедури на дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-031 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на Министерство на отбраната и Българската армия 00164-2016-0024
MO-DOA-2016-029 Извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29 00164-2016-0021
MO-DOA-2016-027 Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29 00164-2016-0020
MO-DOA-2016-028 Извършване на доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ-29 00164-2016-0022
MO-DOA-2016-026 „Доставка на пликове и бланки“ по РС СПОР 417/02.10.2015 г. на ЦООП 00210-2015-0004
MO-DOA-2016-025 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41 00164-2016-0017
MO-DOA-2016-024 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на фрегата „Верни“, с бордови номер 42 00164-2016-0016
MO-DOA-2016-023 Доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника 00164-2016-0015
MO-DOA-2016-022 Публикуване на обяви на Министерство на отбраната в национален и регионален печат 9052664
MO-DOA-2016-021 Доставка на Въглища кафяви каменни 00164-2016-0014
MO-DOA-2016-005 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС“ за 2017 г. 00164-2016-0013
MO-DOA-2016-004 Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия със застраховка „Каско“ за 2017 г. 00164-2016-0012
MO-DOA-2016-019 Допълнителни ремонтни дейности по дефектация на базов миночистач „Прибой“, с бордови номер 63 00164-2016-0009
MO-DOA-2016-020 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерството на отбраната разположени в гр. София Не се прилага
MO-DOA-2016-017 Доставка на полеви обувки и маратонки за мисии 00164-2016-0008
MO-DOA-2016-015 „Доставка на раници многофункционални, ръкавици кожено плетени без пръсти, ръкавици защитни, термоспален чувал и колан текстилен - черен“, по пет обособени позиции. 00164-2016-0007
MO-DOA-2016-016 Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции 00164-2016-0006
MO-DOA-2016-018 Доставка на Авиационни гуми за самолети Ан-2Т и вертолети Ми-17 и Ми-24 не се прилага
MO-DOA-2016-014 Комплексна доставка на украса за полевите облекла пустинен тип и тип ОВ за мисии не се прилага
MO-DOA-2016-011 Зареждане с гориво по договора за установяване на режима „Открито небе" Не се прилага

Страници