Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2016-006 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9056535
MO-DOA-2016-054 „Доставка на канцеларски материали” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 416/02.10.2015 г. 00210-2015-0004
MO-DOA-2016-047 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолети Ми-17 00164-2016-0038
MO-DOA-2016-051 Доставка на авиационни гуми за самолети Ан-2Т и вертолети Ми-17 и Ми-24 00164-2016-0039
MO-DOA-2016-046 Осигуряване на сателитен пренос по направление Република България – Ислямска Република Афганистан 00164-2016-0037
MO-DOA-2016-050 „Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 447/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-049 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” по сключено рамково споразумение на ЦОП СПОР 446/12.11.2015 г. 00210-2015-0008
MO-DOA-2016-048 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и други Не се прилага
MO-DOA-2016-044 Възстановяване на летателната годност на самолети Л-410 УВП-Э3 00164-2016-0036
MO-DOA-2016-045 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS или еквивалентно/и с национално покритие и специализирани доставки и услуги 00164-2016-0035

Страници