Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-069 Абонамент за преса за 2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2016-068 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и други Не се прилага
MO-DOA-2016-065 Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА 00164-2016-0054
MO-GDInfrO-3-2016-012 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9059780
MO-GDInfrO-3-2016-011 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора Не се прилага
MO-DOA-2016-064 Ушиване на униформено облекло по поръчка 00164-2016-0053
MO-DOA-2016-062 Поддържане на АИС „Документооборот“ и АИС „Документооборот за класифицирана информация“ 00164-2016-0052
MO-DOA-060 Застраховане на мисии в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан през 2017 г. -2019 г. 00164-2016-0051
MO-DOA-2016-063 Извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29 00164-2016-0050
MO-DOA-2016-059 Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежа BGAN на сателитен оператор Inmarsat 00164-2016-0047

Страници