Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2016-061 Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29 00164-2016-0048
MO-DOA-2016-057 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 00164-2016-0046
MO-DOA-2016-058 Доставка на патрони, изстрели и взриватели по 6 обособени позиции Не се прилага
MO-DOA-2016-056 Застраховане със застраховки "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 00164-2016-0045
MO-GDInfrO-3-2016-009 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ГСМ - ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКЛАД ЗА ГСМ ВЪВ В.Ф. 24 490 – АСЕНОВГРАД“ ” 00164-2016-0044
MO-GDInfrO-3-2016-008 Ремонт на работни хангари 185 – ТЕЧ и 183 – ТЕЧ във военно формирование 26 030 - Безмер 00164-2016-0043
MO-DOA-2016-053 Доставка на горива за нуждите на БА 00164-2016-0041
MO-DOA-2016-052 Доставка на нови и рециклирани автобуси 00164-2016-0040
MO-DOA-2016-055 Доставка на лабораторна апаратура за анализ на горива и смазочни материали 00164-2016-0042
MO-GDInfrO-3-2016-007 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 9056546

Страници