„Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“

На 18.12.2017 г. от 14:00 часа в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, започва работа на комисия за отваряне на подадените оферти за обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“.

 Желаещите да присъстват на публичното заседание следва да заявят участие в срок до 17:30 ч. на 15.12.2017 г. на тел. 02/ 92 20 745, 20 794 и  20 747.