„Ремонт на сграда № 1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен“

 

 

На 13.10.2017 г. от 16,30 ч. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ще се проведе публично заседание
за отваряне на ценови предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 1 – Щаб на ВР 1276 –
гр. Шумен“.

 Желаещите да присъстват на публичното заседание следва да заявят участие в срок до 17,30 ч. на 12.10.2017 г. на e-mail  r.tsvetanova@mod.bg;d.darakova@mod.bg и на тел. 92 20 714, 92 20 730, 92 20 711 и 92 20 796