Разяснения по процедура на публично състезание с предмет „Проектиране и изпълнение на обект 1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във В.Ф. 24 490 – Асеновград“

По постъпило писмено искане за разяснения по процедура на публично състезание с предмет „Проектиране и изпълнение на обект 1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във В.Ф. 24 490 – Асеновград“ е изготвен отговор, като същия може да бъде намерен на адрес http://pp.mod.bg/sites/pp.mod.bg/files/infro/razqsneniq.pdf