Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати“ във в. ф. 32 450 – Мокрен

Предвиденото на 29.12.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 публично заседание на комисия за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range „Изграждане на полигон за ръчни гранати“ във в. ф. 32 450 – Мокрен“ по NSIP ще се проведе на 29.12.2017 г. от 10:00 ч.

             Желаещите да присъстват на публичното заседание следва да заявят участие в срок до 17:00 ч. на 28.12.2017 г. на e-mail: m.d.ivanova@mod.bg, и на тел. 02/92 20 703, 02/92 20 749.